Y Brwsys Gwallt Gorau ar gyfer Steilio'ch Mwng

Mae pawb angen brwsh gwallt da. P'un a yw'n cael clymau allan neu'n rhoi siâp ychwanegol i'ch gwallt, maen nhw'n offeryn amlbwrpas sy'n hanfodol i edrych orau. Wrth gwrs, os ydych chi'n chwilio am un newydd, yna byddwch chi am sicrhau eich bod chi'n cael un sydd wedi'i wneud yn dda ac a fydd yn para.

Mae brwsys gwallt wedi bodoli ers canrifoedd - cyhyd â bod pobl wedi bod eisiau steilio eu gwallt mewn ffordd benodol ar gyfer achlysur arbennig. Ond nid tan 1777 yr agorodd y gwneuthurwr brwsh gwallt cyntaf yn Lloegr, Caint, a helpodd i ddosbarthu'r teclyn a'i wneud yn fwy cyffredin. Nawr, mae yna bob math o amrywiadau ar y fformiwla: brwsys padlo, brwsys crwn, brwsys datod a mwy. Mae yna hefyd amrywiaeth o wahanol fathau o flew brwsh - naill ai'n naturiol neu'n synthetig.

Mae'r brwsh rydych chi ei eisiau yn dibynnu'n llwyr ar ba edrychiad rydych chi'n edrych amdano a gwead eich gwallt. Yma, pedwar o'r goreuon i ddewis ohonynt ar Amazon.

1. Brws Padlo Clustog Kent Beechwood

Mae Caint wedi bod yn gwneud brwsys gwallt ers canrifoedd bellach, felly mae'n gwneud rhywfaint o synnwyr bod eu offrwm gwrych baedd ymhlith y gorau un. Fe'i cynlluniwyd i helpu i wasgaru'r olewau naturiol a gynhyrchir gan eich croen trwy gydol eich gwallt, gan ei gadw'n iachach a hyrwyddo twf. Wrth gwrs, bydd hefyd yn helpu i gael gwared â thanglau crwydr a allai fod wedi cronni trwy gydol y dydd. Mae'r handlen ffawydden yn ychwanegu cyffyrddiad chwaethus hefyd.

2. Brws Gwallt Sonar Boar i Ddynion

Os mai chi yw'r math i fod eisiau trwsio'ch gwallt tra rhwng cyfarfodydd, yna brwsh Sonvera yw'r un i chi. Mae'r brwsh bambŵ yn perfformio'n dda ynddo'i hun, ond mae ganddo fag teithio hefyd, felly gallwch chi fynd ag ef gyda chi ble bynnag yr ewch. Mae'r blew eu hunain wedi'u gwneud o wallt baedd pur, sy'n helpu i symud olewau naturiol o groen eich pen - a gall gribo trwy wallt trwchus, cyrliog yn ogystal â gwallt syth. Mae glanhawr brwsh hyd yn oed yn cael ei daflu i'r gymysgedd, a fydd yn helpu perfformiad cyffredinol yr offeryn.

3. Brwsh Ton Cwmni Dynion Kingston ar gyfer Dynion

Fe allech chi ddefnyddio unrhyw frwsh gwallt ar eich barf, yn ddamcaniaethol. Ond mae'r mwyafrif yn rhy fawr iddo, a byddant yn teimlo'n drwsgl yn ymarferol. Nid felly i Kingston Gwastrodi Brwsh cwmni, sy'n ffitio'n hawdd yn eich llaw ac y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y gwallt ar ben eich pen a'r gwallt ar eich ên. Mae'n frwsh coed ffawydd gyda blew gwallt baedd - blew sy'n cael ei atgyfnerthu'n helaeth, felly ni fyddant yn cwympo allan. Mae'r dyluniad hefyd wedi'i ystyried yn ofalus, gan ei fod yn grwm i gofleidio cyfuchliniau eich wyneb a'ch pen a chribo trwy gymaint o wallt â phosib.

4. Brws Gwallt Gwrych Baedd Belula i Ddynion

Yn newydd i fyd gofal gwallt? Fe fyddwch chi eisiau set gyflawn fel Belula's bryd hynny, sy'n dod nid yn unig â brwsh gwallt ond crib pren, dwy frwsh palmwydd a bag teithio. Mae'r crib yn wych ar gyfer pryfocio unrhyw gyffyrddiadau caled (a glanhau'r brwsh), ac mae'r brwsys palmwydd yn gweithio'n dda i farfau. Yn y cyfamser, mae'r brwsh rheolaidd ei hun wedi'i wneud o gynhwysion organig: rwber naturiol, blew baedd a bambŵ. Paciwch yr holl beth i fyny yn y bag tynnu llinyn a gallwch fynd ag ef gyda chi ble bynnag yr ewch.

 


Amser post: Medi-10-2020