Mae'r Cynnyrch Tanddwr hwn yn Hollol Hanfodol ar gyfer Gwallt Meddal, Iach

Yn gymaint ag y byddem wrth ein bodd yn symleiddio ein trefn gofal gwallt gyda thrysorau a geir yn y gegin fel fforc (Mae'n ddrwg gennym, Ariel), mae siopa am y brws gwallt gorau i weddu i'ch math o wallt, gwead, hyd a hoffterau steilio ymhell o fod yn anghymhleth. Mae'n debyg nad y brwsh rydych chi'n ei ddefnyddio i ddatgysylltu snarls neu ddosbarthu cyflyrydd tra yn y gawod yw'r hyn y byddwch chi'n ei ddefnyddio i chwythu'ch bangiau allan. A dim ond oherwydd bod un person yn hoffi brwsh pryfocio cul i hybu cyfaint yn ei wallt, nid yw hynny'n golygu na fydd yn well gan rywun arall frwsh crwn sy'n gwella cyfaint. Wrth gwrs, mae pethau'n mynd yn fwy cymhleth fyth pan fyddwch chi'n edrych ar adran brws gwallt eich hoff fanwerthwr harddwch neu'n mynd i wefan brand penodol i ddewis o'r gwahanol gasgliadau a modelau. Mae yna lawer o opsiynau lle mae'r brwsys gwallt gorau yn y cwestiwn, ac wrth lwc i chi, rydyn ni wedi chwipio'r boblogaeth i lawr i 16 mae crème de la crème yn prynu i wasanaethu pob cyllideb, math o wallt ac angen steilio. 

P'un a ydych chi'n chwilio am frwsh gwallt newydd (neu ddau!) I ddiwallu'ch anghenion gwallt a'ch gofynion steilio eich hun neu'n edrych i roi model gorau o'r gorau i anwylyd neu ffrind y tymor gwyliau hwn, cadwch sgrolio! Rydyn ni wedi creu'r rhestr siopadwy eithaf o'r brwsys gwallt gorau y gall arian eu prynu ychydig yn is. 

Er bod y triniwr gwallt chwedlonol Vernon François yn dweud mai'ch dwylo a'ch bysedd yw'r offer gorau o ran steilio a gweithio cynnyrch trwy'ch tresi, mae'r crib steilio tri-yn-un hwn yn eithaf gwych a dyma'r ateb gorau ar gyfer bron pob angen steilio. Mae gennych eich crib dannedd llydan ar gyfer datgymalu ysgafn ond effeithiol, crib dannedd cul ar gyfer llyfnhau a gwahanu, a handlen ddewis ar gyfer tocio, tynnu a gwella'ch steiliau gyda llawer o gyfaint.

Yn arbennig o wych ar gyfer gwallt canolig i drwchus, syth-i-donnog, y brwsh gwrych deuol hwn o Crown Affair yw'r crème de la crème. Mae wedi'i wneud â llaw yn yr Eidal, ac mae'r gymysgedd strategol o flew baedd a neilon yn ailddosbarthu eich olewau naturiol i gadw llinynnau'n hydradol ac yn feddal, yn ysgogi croen eich pen i annog llif y gwaed, yn atal difrod ocsideiddiol, yn gwella cyfaint naturiol, ac yn sicrhau bod eich ffoliglau yn aros yn y domen. siâp. 

Ibiza yn y brand brwsh cwlt-hoff ymhlith llawer o sychwr gwallt. Mae'r brand yn gwneud bron pob math o frwsh o dan yr haul, ac mae'n blaenoriaethu ansawdd. (Meddyliwch am gorc eco-gyfeillgar, hyblyg ond gwydn a gafwyd o Fôr y Canoldir a chyfuniad llofnod o flew baedd naturiol a ffibr carbon gwrthsefyll gwres o Sbaen.) Wedi dweud hynny, mae angen sylw arbennig yn y adran steilio ar bangiau, ac mae hwn yn brif argymhelliad diolch i'r blew baedd sy'n dosbarthu olew a sebwm, sy'n rhoi tunnell o ddisgleirio a sglein naturiol. 


Amser post: Medi-10-2020